Velikonoční výstava vín starších ročníků 2024

Neděle 31. března 2024 v sále KD Milotice.

Zahájení výstavy v 13 hodin. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v 17 hodin.


Hodnocení proběhne v neděli 17. března 2024 v 9:30 hodin v sále KD Milotice.
Srdečně děkujeme všem degustátorům za hojnou účast!
Výsledky degustačního hodnocení 2024 zde

STATUT

 VÝSTAVY VÍN MILOTICE 2024

 

1.Pořadatel výstavy

 

            ZO ČZS Milotice organizuje Velikonoční výstavu vín Milotice 2024, která je rovněž soutěží vín.

 

  1. Určení a poslání výstavy

 

             Výstava vín je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné, tuzemská i zahraniční. Víno musí být vyrobeno v souladu se zákonem č.321/2004 Sb. v platném znění (dále jen „vinařský zákon“).

            Posláním výstavy je zvýšení odborné úrovně a porovnání vín vyrobených v našem regionu s víny jiných oblastí. Rozvíjení přátelských vztahů mezi vinaři a propagace vysoké kvality zde vyráběných vín.

 

  Přihlášením vína do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s respektováním podmínek tohoto statutu a zároveň dává souhlas se zpracováním a publikací osobních údajů v katalogu výstavy a odborném tisku.

 

  1. Termín a místo konání

 

            Neděle 31. března 2024 v sále KD Milotice. Zahájení výstavy ve 13 hodin. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v 17 hodin.

 

  1. Množství a ročníky vína

 

            Vystavovatel poskytne 2 láhve o obsahu 0,75 l do vlastnictví organizátora pro potřeby senzorického posouzení a následné prezentace vín na výstavě.  Vystavovatel, jehož vzorek získá ocenění „Šampion“ se zavazuje, že pro účely výstavy poskytne pořadateli bezplatně 2 lahve identického vína a na základě toho obdrží volnou vstupenku na výstavu.

 

  1. Označení vzorků

 

Každá láhev vzorku musí být vystavovatelem označena:

      - jméno, příjmení a adresa vystavovatele

      - odrůda, název vína, ročník, přívlastek nebo dosažená cukernatost NM při sběru hroznů

      - láhev určená pro senzorické hodnocení musí být bez identifikace (bez etiket apod.)

 

 

  1. Dodání vzorků

Výdej lahví na vzorky se uskuteční na zahrádkářském zařízení u KD v Miloticích:

sobota 9. 3. 2024 10 – 13 hodin

čtvrtek 14. 3. 2024 16 – 20 hodin

pátek 15. 3. 2024 16 – 20 hodin

výběr vzorků

svoz z okolních obcí čtvrtek 14. 3. 2024

čtvrtek 14. 3. 2024 16 – 20 hodin

pátek 15. 3. 2024 16 – 20 hodin

 

 

  1. Termín a místo hodnocení

 

           Hodnocení proběhne v neděli 17. března 2024 v 9:30 hodin v sále KD Milotice.

 

 

  1. Způsob hodnocení

 

            Hodnotit se bude 100 bodovým systémem mezinárodní unie enologů. Výsledné hodnocení vzorku je dáno aritmetickým průměrem přidělených bodů od jednotlivých hodnotitelů - členů komise. Počet hodnotících komisí bude stanoven podle počtu přihlášených vzorků. Členy komise jmenuje organizátor z řad degustátorů a vinařských odborníků. Předpokladem účasti v komisi jsou přiměřené zkušenosti s hodnocením vín. Nevhodné a neslušné chování, či zjevná podnapilost degustátora může být důvodem k nepřipuštění k hodnocení, popřípadě k vyloučení z hodnocení. Každá komise má 3–4 degustátory. Hodnocení komise řídí předseda komise. Na předsedu komise budou upřednostněni držitelé platné senzorické či degustátorské zkoušky. Pro výběr šampionů (subkomise) budou organizátorem vybráni degustátoři z přítomných předsedů komisí a garant výstavy.

 

  1. Odborný vedoucí hodnocení a garant

 

            Komise pracují pod dohledem vedoucího hodnocení či garanta soutěže. Toho jmenuje organizátor soutěže a podmínkou je, že má platné senzorické zkoušky SZPI nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Má zkušenosti s organizováním soutěží vín, ale vína nehodnotí. Dohlíží na dodržování statutu a nestrannosti při hodnocení, řeší případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení.

 

  1. Podmínky hodnocení

 

           Organizátor soutěže zajistí optimální podmínky pro hodnocení vín. Hodnocení vín je striktně anonymní, organizátor zajistí takový způsob servisu, aby vzorky nebylo možné identifikovat před hodnocením. Každá komise má k dispozici degustační místo vybavené: seznamem hodnocených vín seřazených pod evidenčními čísly dle odrůdy a ročníku, degustačními sklenicemi, neperlivou vodou, degustačním soustem, ubrousky a nádobu na odlévání vína. Každá komise hodnotí zpravidla jednu odrůdu. Z hodnocených vín bude komisí vybrán jeden nejlépe hodnocený vzorek z každé odrůdy od ročníku 2020 a níže (t. j. 2020, 2019, a níže), jako Šampión odrůdy a to jak u bílých vín, tak u červených vín. U rosé a klaret vín budou vybrány pouze jedny vzorky ze všech odrůd, jako „Šampión rosé“ a „Šampión klaret“.  Šampión bude udělen při účasti minimálně 7 vzorků. Hodnocení probíhá ve světlé místnosti, dobře větratelné, zajištěné proti vedlejším vlivům, o teplotě 18 - 22°C. Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel O.I.V. , nebo podobné degustační sklenice na stopce o objemu min. 2,15 dcl. Komise hodnotí vína zpravidla dopoledne (pokud nelze jinak i odpoledne), přestávky mezi hodnocením určuje vedoucí komise. Jedna komise bude hodnotit denně max. 50 vzorků. Vína jsou předkládána k hodnocení při teplotě: 9 - 11°C bílá a růžová vína, 15-17°C červená vína.

 

  1. Ocenění, diplomy,

 

           Budou uděleny následující ocenění:

               - Šampioni odrůd bílých vín ročníku 2023

               - Šampioni odrůd červených vín ročníku 2023

               - Šampion vín rosé ročníku 2023

               - Šampion vín klaret ročníku 2023

            Diplomy budou uděleny od 80 bodů nahoru. Na diplomu budou uvedena 3 nejvýše hodnocená vína vystavovatele.  

 

Doplňujicí podmínky:

          Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují tento statut.

          Vzorky hodnocené od 60 bodů dolů nebudou uvedeny v katalogu výstavy.

        

  Vice informací:  

           tel.  608 619 108,   Zbyněk Polášek, předseda ZO ČZS Milotice   

           tel.  603 836 752,   Petr Krist, předseda výstavního výboru         

Veškeré činnosti mohou být ovlivněny aktuální pandemickou situací.

Rychlý kontakt

Veškeré dotazy týkající se činnosti svazu můžete směrovat na našeho předsedu.

Dědina 270, 696 05 Milotice

Mobil: +420 608 619 108

info@sidleny.cz

Odkazy

Ubytování v okolí

Přihlášení