Vinné sklepy Šidleny

Sklepy Šidleny


Pýchou Milotic je areál vinných sklepů stojící samostatně asi 1,5 km jihozápadně od obce pod kopcem Náklo. Vinařství se v Miloticích ujalo již před třicetiletou válkou a vinice byly původně soustředěny v trati zvané Horky. Vzhledem ke své poloze se však jako vinná hora lépe hodily Šidleny, takže koncem 17. století poskytli majitelé milotického panství Serényiové tuto bývalou pastvinu pro pěstování révy vinné. Název je odvozen od tzv. hory Šídlové, patřící obci Jiříkovice, zaniklé za Česko-uherských válek v 70. letech 15. století. V Šidlenách, které se staly dominantní vinnou horou Milotic, se později soustředila i výstavba sklepů a búd.
Historická pohlednice

Původní přízemní búdy obdélníkového tvaru stávaly samostatně v jednom řádku vinoucím se do kopce. Stavebním materiálem byla nepálená cihla. Vstupní průčelí bylo prolomeno pravoúhlým vchodem a malým větracím okýnkem s mříží, zvenku uzavřeným dřevěnou okenicí. Búdy byly jednoprostorové s trámovým stropem a půda nad nimi sloužila jako seník. Čelní stěna byla ozdobena modrou podrovnávkou. V zadní části lisovny byl jeden nebo dva schody, po nichž se sestupovalo k šíji. Staré búdy byly štítově orientované, mladší výstavba má většinou okapovou orientaci, některé lisovny jsou opatřeny žudrem. V kolonii je i několik sklepů bez lisoven, jen s převýšeným pravoúhlým průčelím, krytým pultovou stříškou.

Od konce 50. let minulého století se Šidleny postupně rozrostly v členitý areál čítající 250 sklepů, zástavba tvoří náznaky několika náměstíček. Nově vybudované stavby jsou většinou patrové, často s obytným podkrovím. Při dekoraci novodobých sklepů se navzdory tradici používala forma sgrafita v břízolitové omítce. Kolorit Šidlen dotvářejí drobné sakrální objekty, nejstarší je křížek u polní cesty do Milotic, zajímavá jsou sloupková boží muka z roku 1969 a vznikají stále nová: pomníky věrozvěstů Cyrila a Metoděje či svatého Urbana.

Milotická sklepní osada je rozložena na návrší mezi vinicemi a nabízí krásný výhled do údolí a atmosféru živé vinařské kolonie. Nově se tu staví také podnikatelské objekty, např. hotel s příznačným názvem Vinohrad, a stále četnější je úprava stávajících sklepů k ubytování hostů.
Známá jsou i vinařství Tomáš Krist a Metroflora.

V sudé roky tu bývá pořádán Národopisný festival kyjovského Dolňácka, druhý víkend v srpnu.

Mezi čistě vinařské akce patří
- tradiční a hojně navštěvovaný Burčákový pochod, druhou sobotu v říjnu
- Martinské Šidleny s ochutnávkou prvních vín z letošní úrody, vždy v sobotu po sv. Martinu


Sklepy můžete navštívit i mimo tyto termíny - díky dlouhodobé akci "K Šidlenám za vinařem" máte jistotu, že v sezóně bude vždy o víkendu otevřen nejméně jeden sklep místního vinaře. Ten se, jako my všichni od Šidlen, jistě velmi rád pochlubí svými tekutými úspěchy a originální atmosférou svého malého království.

Jste srdečně zváni k návštěvě!

Veškeré činnosti mohou být ovlivněny aktuální pandemickou situací.

Rychlý kontakt

Veškeré dotazy týkající se činnosti svazu můžete směrovat na našeho předsedu.

Dědina 270, 696 05 Milotice

Mobil: +420 608 619 108

info@sidleny.cz

Odkazy

Ubytování v okolí

Přihlášení